JP Morgan zwiększył zysk netto o 11% w pierwszej połowie roku

123423

Amerykańska spółka holdingowa JP Morgan Chase w pierwszej połowie roku zanotowała zysk netto w wysokości 18,831 mld USD. W ciągu roku ten wskaźnik wzrósł o 11%. Bank inwestycyjny otrzymał rozwodniony zysk na akcję w wysokości 5,46 USD. Ten wskaźnik również wykazał wzrost w porównaniu z wartością sprzed roku i wyniósł 4,66 dolarów za akcję. Dochody banku inwestycyjnego wyniosły 57,955 mld dolarów, wzrastając w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 4%. Raport banku za drugi kwartał wykazał wzrost zysku netto o 16% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej do 9,652 mld USD. Obliczony na akcję zysk wynosił 2,82 dolary, przy przewidywaniach ekspertów na poziomie 2,51 dolara na akcję. Przychody wyniosły 28,832 mld dolarów, wzrastając o 4% w ciągu roku. W raporcie kwartalnym i półrocznym bank odnotował utrzymujący się wysoki poziom zaufania konsumentów i wskazał na wzrost płac oraz tworzenie nowych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych.

 

Błąd
Wiadomość: