Inflacja w Japonii spowalnia do minimum od lipca 2017 roku

125608

Ceny konsumpcyjne w Japonii w sierpniu wzrosły tylko o 0,5% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r. W lipcu wskaźnik kształtował się na poziomie 0,6%. Tak słabego wzrostu cen nie obserwowano w kraju przez prawie 2 lata. Przy obliczaniu inflacji nie uwzględniono świeżej żywności. Sierpniowa stopa wzrostu cen konsumpcyjnych jest zgodna z oczekiwaniami ekspertów. Raport Centralnego Banku Japonii zauważa, że ​​niższe ceny nośników energii przyczyniły się do obniżenia inflacji bazowej. Dane statystyczne wskazują, że bank centralny kraju ma podstawy do złagodzenia polityki pieniężnej. W tym tygodniu odbyło się spotkanie Banku Japonii. W oświadczeniu stwierdzono, że bank będzie ściśle monitorował inflację, która jest na poziomie dalekim od wartości docelowej. Na następnym posiedzeniu regulator może wprowadzić pewne zmiany do swojej polityki.

Błąd
Wiadomość: