Instytut IFO obniżył prognozę wzrostu niemieckiej gospodarki na 2020 rok

122086

Eksperci z Instytutu Badań Ekonomicznych IFO opublikowali nowy raport, zgodnie z którym niemiecka gospodarka w 2020 r. wzrośnie o 1,7%, a nie o 1,8%, jak zakładano wcześniej. Jednocześnie prognoza wzrostu na bieżący rok wynosi 0,6%. Pogorszenie prognozy wynika ze słabych danych produkcji przemysłowej w kraju, co powinno negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy. Jednocześnie wydatki konsumpcyjne, które w tym roku wzrosną o 1,4%, będą wspierać wzrost PKB Niemiec, a ich wzrost ma osiągnąć 1,3% w przyszłym roku. Prognoza sugeruje również wzrost inwestycji w 2019 r. o 3%, w 2020 r. – o 2,8%. Według szacunków IFO, spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego spowoduje spowolnienie wzrostu eksportu do 1,3% w tym roku. W przyszłym roku przewiduje się wzrost eksportu o 3,8%. Przyspieszenie inflacji do 1,8% w 2020 r. z 1,5% w 2019 r. jest również prognozowane. Spodziewany jest dalszy spadek stopy bezrobocia w Niemczech – do 4,9% w tym roku i do 4,8% w przyszłym roku.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: