Inflacja w USA przyspieszyła do 2% w kwietniu

120302

Amerykański Departament Pracy opublikował dane o inflacji w kwietniu. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 2% w ciągu roku, wskazując na przyspieszenie inflacji w stosunku do wzrostu cen o 1,9% w marcu, i odnotowując najwyższy poziom od listopada 2018 roku. Zdaniem ekspertów przyspieszenia oczekiwano na 2,1%. Ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem, kiedy odnotowano wzrost o 0,4%. Eksperci przewidywali poziom wzrost cen o 0,4%. Wskaźnik, który nie uwzględnia cen nośników energii i żywności, wzrósł o 0,1% w stosunku do marca. W ciągu roku jego wzrost wyniósł 2,1%. Nośniki energie za miesiąc wzrosły o 2,9%. Ceny benzyny wzrosły o 5,7%. Jednocześnie ceny żywności spadły o 0,1%, opieka medyczna - o 0,3%. Spadek cen na odzież obserwowano w kraju drugi miesiąc z rzędu. W kwietniu ceny spadły o 0,8% po spadku o 1,9% miesiąc wcześniej. W ubiegłym miesiącu odnotowano wzrost realnych płac godzinowych obywateli USA na poziomie 1,2% w ujęciu rocznym.

Błąd
Wiadomość: