Inflacja w strefie euro w czerwcu przyspieszyła do 2%

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły w czerwcu o 2% w ujęciu rocznym, osiągając cel wzrostu Europejskiego Banku Centralnego po raz pierwszy od lutego 2017 roku. Potwierdzają to wstępne dane z Urzędu Statystycznego Eurostatu. Przyspieszenie tempa wzrostu kosztów nośników energii i produktów żywnościowych przyczyniło się do wzrostu inflacji. Ceny nośników energii wzrosły w ujęciu rocznym o 8%, żywność, alkohol i tytoń o 2,8%. Bez uwzględnienia kosztów energii, żywności i alkoholu wzrost cen konsumpcyjnych w czerwcu spowolnił się w ujęciu rocznym do 1% z 1,1% w maju. W tym samym czasie usługi wzrosły o 1,3% po wzroście cen o 1,6% miesiąc wcześniej.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: