Inflacja w strefie euro przyspieszyła do 1,3% w czerwcu

123434
W czerwcu w strefie euro, według ostatecznych danych Eurostatu, inflacja cen konsumpcyjnych została odnotowana w ujęciu rocznym na poziomie 1,3%. Inflacja przyspieszyła w porównaniu z majową wartością w 1,2%. Ekonomiści oczekiwali, że ten wskaźnik utrzyma się na poziomie wcześniejszym w 1,2%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,2%. Stopa inflacji, która nie obejmuje energii, żywności i produktów alkoholowych, wzrosła w ubiegłym miesiącu do 1,1% z 0,8% w maju. Żywność, alkohol i wyroby tytoniowe wzrosły w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 1,6%. Wartość energii wzrosła o 1,7%. Usługi wzrosły w cenie o 1,6%. Dane Eurostatu wskazywały również na utrzymanie majowego tempa wzrostu cen w krajach Unii Europejskiej w czerwcu, na poziomie 1,6% w ujęciu rocznym. W porównaniu z poprzednim miesiącem tempo wzrostu cen wzrosło o 0,1%. Grecja wykazała najniższą stopę inflacji w czerwcu, gdzie jej wskaźnik wyniósł 0,2%. Jednocześnie wskaźnik Rumunii 3,9% okazał się największym wśród krajów UE.
Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: