Inflacja w Polsce może przekroczyć 3,5 % na koniec 2019 r.

124144

Wyniki szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wykazały, że inflacja na koniec 2019 r. może przekroczyć 3 %. Jest to wartość znacznie wyższa od oczekiwań rynkowych. Według ekonomistów nasilenie inflacji wynikało głównie z inflacji cen żywności, która wzrosła do 6,8 % w ujęciu rocznym, co jest najwyższym wskaźnikiem od połowy 2011 r. Część ekonomistów oczekuje, że inflacja pod koniec 2019 r. może wzrosnąć lub przekroczyć 3%. Ryzyko podwyżek cen energii z kolei również może wpłynąć na wzrost inflacji i podnieść ją do 3,5-4 % na początku 2020 r. Opinie ekonomistów zatomiast zakładają, że Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca 2020 r.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: