IEA prognozuje wzrost globalnego popytu na gaz o 1,6% rocznie do 2024 roku

121763

Prognoza opublikowana przez Międzynarodową Agencję Energii dla wzrostu globalnego popytu na gaz ziemny do 2024 r. sugeruje, że w tym okresie popyt wzrośnie rocznie o 1,6%. Udział Chin w tym wskaźniku wzrośnie do 40% na tle środków podjętych przez chińskie władze w celu poprawy jakości powietrza. Jednak średnia roczna stopa wzrostu zużycia gazu ziemnego w tym kraju w tym okresie spadnie do 8% z 18,1% w ubiegłym roku. Głównym czynnikiem ograniczającym jest spowolnienie wzrostu gospodarczego w kraju. Największy wzrost zużycia gazu będzie obserwowany w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie wzrośnie średnio o 4% rocznie. Udział tego regionu w ogólnej stopie wzrostu konsumpcji wyniesie 60%. IEA oczekuje również zwiększonego zużycia gazu w USA, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie wzrost liczby odnawialnych źródeł energii w krajach europejskich zmniejszy popyt ich populacji na gaz.

Błąd
Wiadomość: