Gospodarka Szwecji wzrosła w pierwszym kwartale o 0,6%

121272

Według oficjalnych statystyk gospodarka Szwecji w pierwszym kwartale wzrosła o 0,6% w porównaniu do czwartego kwartału, kiedy wzrost gospodarczy był dwukrotnie wyższy - na poziomie 1,2%. Jednocześnie tempo wzrostu okazało się lepsze niż prognozowali ekonomiści –0,2%. Wzrost PKB w ujęciu rocznym na poziomie 2,1% również przekroczył prognozy ekonomistów, którzy oczekiwali wzrostu jedynie o 1,7%. W porównaniu z poprzednim kwartałem wydatki konsumpcyjne w ostatnim kwartale spadły o 0,2%, podczas gdy wydatki rządowe wzrosły o 0,1%. Szwecja za kwartał zanotowała wzrost eksportu o 0,8% i spadek importu o 0,7%. Biorąc pod uwagę dodatnią dynamikę szwedzkiego PKB w ostatnich dwóch kwartałach, eksperci Swedbanku nie spodziewają się poważnego spadku w najbliższej przyszłości, co sugeruje, że szwedzki bank centralny może podnieść stopę jeszcze w tym roku.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: