Gospodarka Serbii wzrosła o 4% w 2019 roku

129509

Produkt krajowy brutto Serbii wzrósł o 4% w 2019 r., przy prognozie wzrostu wynoszącej 3,5%. O tym poinformował krajowy urząd statystyczny. W ciągu 10 lat serbska gospodarka wzrosła o 19,6%. Pozytywne zmiany w dynamice PKB kraju rozpoczęły się w 2015 r. po konsolidacji fiskalnej. W ciągu 4 lat udział inwestycji w PKB wzrósł z 17% do 22%. Najbardziej znaczący wkład we wzrost gospodarczy Serbii miał sektor budowlany. Wzrósł o ponad 28%. Sektory rolnictwa, przemysłu i usług w Serbii również wykazały dodatnią dynamikę i wpłynęły na wzrost produktu krajowego brutto. Szef krajowego urzędu statystycznego Miladin Kovachevich zauważył, że Serbia musi osiągnąć roczny wzrost PKB na poziomie co najmniej 4,5%. Tylko w tym przypadku możliwe będzie zwiększenie płac i emerytur 2 razy.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: