Gospodarka Meksyku spowolniła wzrost do 1,2% w pierwszym kwartale

121046

Według oficjalnych danych gospodarka Meksyku w pierwszym kwartale spowolniła wzrost do 1,25% w ujęciu rocznym, w porównaniu ze wzrostem o 1,7% w czwartym kwartale 2018 roku. W stosunku do ostatniego kwartału ubiegłego roku meksykański PKB spadł o 0,17% po słabym wzroście o 0,03% kwartał wcześniej. W tym samym czasie w rolnictwie nastąpił wzrost o 5,8% w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. Obszar ten wykazał przyspieszenie w porównaniu ze wzrostem o 2,9% w czwartym kwartale. Wzrost odnotowano również w sektorze usług, gdzie odpowiedni wskaźnik wzrósł o 1,9% po wzroście o 2,7% kwartał wcześniej. Spadek w ostatnim kwartale wykazały takie obszary, jak przemysł wydobywczy, gdzie odnotowano spadek na poziomie 7,6% po spadku o 7,3% kwartał wcześniej. Wskaźnik użyteczności publicznej spadł o 0,7% po wzroście o 1,4% w poprzednim kwartale.

Błąd
Wiadomość: