Gospodarka Brazylii spadła w pierwszym kwartale po raz pierwszy od 2016 roku

121376

Brazylia odnotowała pierwszy spadek PKB od czwartego kwartału 2016 r., kiedy kraj znajdował się w recesji. Według agencji statystycznej IBGE gospodarka Brazylii spadła o 0,2% w stosunku do czwartego kwartału. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku PKB Brazylii wzrósł o 0,5%. Oba wskaźniki spełniły oczekiwania ekspertów. Wzrost wydatków konsumpcyjnych w określonym okresie zwolnił do 0,3% z 0,5% kwartał wcześniej. Wydatki rządowe wzrosły o 0,3%, podczas gdy w poprzednim kwartale odnotowano spadek o 0,3%. Spadek inwestycji w gospodarce Brazylii spowolnił z 2,4% do 1,7%. Spowolnienie spadku wykazał również eksport, który spadł o 1,9% w stosunku do spadku o 3,7% kwartał wcześniej. Import wzrósł o 0,5%, podczas gdy kwartał wcześniej odnotowano spadek o 6,1%. Maksymalny spadek w przemyśle wydobywczym w ciągu ostatnich 10 lat doprowadził do 2% spadku w brazylijskim sektorze przemysłowym.

Błąd
Wiadomość: