Globalny wzrost gospodarczy w 2019 roku był najniższy od dziesięciu lat

129992

Według raportu opublikowanego przez ONZ globalna gospodarka w 2019 r. spowolniła wzrost do minimalnego poziomu za ostatnie 10 lat – 2,3%. Jednocześnie eksperci ONZ uważają, że w tym roku wzrost ten może przyspieszyć do 2,5%. Jeśli jednak w tym roku stosunki handlowe ponownie się zaostrzą lub pojawią się nowe napięcia geopolityczne i zawirowania na rynkach finansowych, światowa gospodarka może wzrosnąć jedynie o 1,8%. Poważnym zagrożeniem dla globalnej działalności gospodarczej jest rosnąca nierówność na świecie, a także pogłębiający się kryzys klimatyczny. Oczekuje się, że PKB w USA zmniejszy wzrost do 1,7% z 2,2% w poprzednim roku. Gospodarka UE wzrośnie o 1,6%, czyli więcej niż w 2019 r. kiedy wzrost wynosił. Przyczyni się do tego dalszy wzrost konsumpcji prywatnej. Znaczący udział we wzrost światowego PKB w tym roku będą posiadać kraje Azji Wschodniej, w których wg. szacunków wzrost gospodarczy będzie najszybszy. Wzrost gospodarczy Chin spowolni z 6,1% do 6%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: