GBP/PLN - Great Britain Pound do Polish Zloty

Para funta brytyjskiego i polskiego złotego (GBP / PLN) jest uważana za egzotyczny instrument finansowy na rynku. Para ma małą płynność, a więc też bardzo znaczny poziom spreadu (25-30 pkt). Co dotyczy przewidywalności, para GBP / PLN jest średnioprzewidywalna. Wynika to z faktu, że zarówno funt, jak i złoty są walutami krajów UE i zmierzają w podobnym kierunku, z drugiej strony gospodarki Anglii i Polski bardzo się od siebie różnią.

Podstawowe informacje o parze walut

GBP jest symbolem funta brytyjskiego. Dolar USA ma znaczący wpływ na funta. W związku z tym, przewidując późniejszą cenę pary GBP / PLN, należy wziąć pod uwagę główne cechy gospodarcze kraju. Są to m.in.: refinansowanie, wzrost produktu krajowego brutto, bezrobocie, liczba nowych pracowników i in. Należy zauważyć, że funt reaguje z różną prędkością na zmiany w amerykańskiej gospodarce. Dlatego para GBP / PLN jest ważnym czynnikiem dla uzyskania informacji o każdej z tych walut w parze.

Złoty jest walutą dziesiętną. Oznacza to, że każdy złoty składa się ze 100 mniejszych jednostek. Każda z tych mniejszych jednostek nazywana jest groszem. Chociaż wycena złotego jest różna w zależności od światowych rynków walutowych, jeden polski złoty kosztuje około jednej czwartej USD (lub 25 centów).

Każdy banknot przedstawia osobę historyczną jednej z polskich rodzin królewskich; z tyłu są lata, w których żył ten człowiek. Na przykład z przodu banknotu 100 złotych przedstawiony portret króla Władysława II, a z tyłu – symbol jego zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku.

Od momentu pojawienia się polski złoty miał różne kształty. Termin „złoty” pochodzi od polskiego słowa „złoty” i dosłownie oznacza „złoto”. Ta nazwa jest bardzo odpowiednia, ponieważ złoty funkcjonował jako moneta przez większą część swojej historii. Od średniowiecza złoty był monetą ze srebra lub złota i służył, jako narzędzie wymiany w regionie Polski.

W ciągu całej swojej historii Polska wielokrotnie zmieniała swoją walutę, aby poradzić sobie z problemami inflacyjnymi i zapewnić stabilność cen.

Czynniki gospodarcze, wpływające na GBP/PLN

Polska doświadczyła wielu okresów zwiększonej zmienności związanej z wyceną w złotych w wyniku utrzymującej się inflacji. Aby poradzić sobie z problemami inflacyjnymi, polski rząd wynajął bank centralny do zarządzania złotym. Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Polski. Realizuje politykę pieniężną mającą przede wszystkim na celu utrzymanie stabilności cen. Od 1998 r. organizacja koncentruje się bezpośrednio na inflacji, a jej dopuszczalny cel inflacyjny wynosi 2,5%, a od 2004 r. dopuszczalna dyspersja wynosi 1%. Oprócz zarządzania inflacją NBP ma wyłączne prawo do emisji pieniądza i działa jako regulator lokalnych banków.

Pod względem produktu krajowego brutto (PKB) polska gospodarka zajmuje ósme miejsce w Unii Europejskiej. PKB na mieszkańca pozostaje jednak poniżej średniej UE: 17% ludności kraju żyje poniżej granicy ubóstwa. PKB Polski składa się głównie z usług i przemysłu, które stanowią 96% całkowitego PKB.

Prawie 55% siły roboczej jest zatrudnionych w sektorze usług gospodarki. W sektorze przemysłowym - 30%. 12,6% przypada na sektor rolny, który stanowi zaledwie około 3% polskiego PKB. Najważniejsze branże w Polsce to wydobycie węgla, produkcja żelaza i stali, przemysł stoczniowy i produkcja nawozów chemicznych. Największym partnerem handlowym Polski są Niemcy, Rosja i poszczególne kraje UE.

Giełda Papierów Wartościowych jest największym rynkiem finansowym w Polsce i główną giełdą na wschodzących rynkach europejskich (EME). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, specjalizująca się w akcjach i instrumentach pochodnych, jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd w regionach Europy Środkowo-Wschodniej.

Organem regulacyjnym rynków finansowych w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Oprócz monitorowania operacji handlowych na GPW KNF kontroluje praktyki bankowe, rynki ubezpieczeniowe, kasy oszczędnościowo-kredytowe. Polski organ nadzoru finansowego działa zgodnie z poleceniami polskiego rządu.

Jak handlować GBP/ PLN

Ze względu na niską płynność od czasu do czasu pojawiają się nieprzewidywalne wykresy znacznej zmienności. Z tych wykresów mogą korzystać osoby, zawodowo zajmujące się skalpowaniem. Jednak niektórzy nowicjusze też mogą skutecznie handlować przy użyciu tej pary.

Znalezienie właściwej analizy dla GBP PLN nie jest łatwym zadaniem, nawet na specjalnych forach handlowych. Ponadto, takie dane rzadko są poświęcone parom egzotycznym, ponieważ większość inwestorów handlujących polskim złotym woli inwestować w USD / PLN lub EUR / PLN.

Błąd
Wiadomość: