Fitch potwierdza rating Gruzji na poziomie „BB”

131250

Fitch pozostawiła Gruzję na poziomie „BB” w swoim ratingu. Perspektywy są nadal stabilne. Agencja ratingowa stwierdziła, że ​​wskaźniki kraju dotyczące zarządzania i warunków prowadzenia działalności są wyższe niż średnia dla krajów o podobnym poziomie oceny. Jednak te pozytywne wskaźniki są równoważone przez czynniki negatywne. Kraj ma wysoki poziom długu publicznego i dolaryzacji gospodarki. W 2019 r. PKB Gruzji wzrósł o 5,2%. Agencja spodziewała się wzrostu o 4,3%. Fitch przewiduje osłabienie wzrostu gospodarczego w tym roku do 4,4%. Negatywny wpływ na wzrost gospodarczy Gruzji będzie miała niepewność w handlu światowym, a także ograniczenie wydatków konsumenckich i wewnętrzne problemy polityczne. Agencja Fitch zauważyła, że ​​zmiana ratingów Gruzji będzie zależeć od wielu czynników. Wśród nich są m.in: stan budżetu, dynamika długu publicznego, tempo wzrostu PKB oraz stopień stabilności gruzińskiej gospodarki w stosunku do zewnętrznych czynników negatywnych.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: