Fed podwoi zakup krótkoterminowych bonów skarbowych

126388

Rezerwa Federalna USA zwiększy nabywanie krótkoterminowych rządowych papierów wartościowych, powiedział szef banku centralnego Jerome Powell. Decyzja została podjęta w celu uniknięcia problemów z płynnością.

W sierpniu Rezerwa Federalna zatrzymała spadek aktywów na bilansie. We wrześniu bank centralny odnotował spadek depozytów poniżej 1,4 bln USD. W 2014 roku wskaźnik ten wybosił 2,8 bln USD. Zaobserwowana sytuacja świadczy o niechęci banków do lokowania swoich środków, wyraża swoją opinię dziennikarz Wall Street Journal. Szef amerykańskiego banku centralnego zauważył, że zakup bonów skarbowych nie zawiera efektu zachęty.

W nadchodzących miesiącach planowane jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie rezerw Fed. Plan odbudowy rezerw zostanie omówiony na posiedzeniu organu regulacyjnego 29–30 października. Podaje się, że obecne podejście Fed do prowadzonej polityki pieniężnej nie ulegnie zmianie.

W związku z powyżej opisanymi wydarzeniami możesz zobaczyć, jak zmienił się wykres EUR/USD na naszej stronie.

Błąd
Wiadomość: