Europejskie banki zapłaciły EBC ponad 20 mld euro od momentu wprowadzenia ujemnych stóp procentowych

121796

Według danych CNBC za okres od 11 czerwca 2014 r., kiedy wprowadzono ujemne stopy procentowe, banki europejskie przekazały 21,4 mld euro do Europejskiego Banku Centralnego. Pięć lat temu, aby pobudzić gospodarkę, EBC obniżył stopę depozytów do minus 0,1% rocznie. Obecnie wskaźnik ten wynosi minus 0,4% rocznie. Raport otwartej platformy bankowej Deposit Solutions zauważa, że ​​w 2018 r. łączna wartość płatności banków europejskich w związku z nadwyżkami rezerw przechowywanymi na rachunkach EBC wyniosła 7,5 mld euro. Oznacza to, że zapłacili 21 mln euro dziennie. Jedna trzecia tych wydatków w okresie od 2016 do 2018 r. przypada na banki niemieckie. Udział banków francuskich wynosi 24%, holenderskich - 13%. Płatności te spowodowały spadek zysków banków o 4% w 2018 r. Największe straty poniosły niemieckie banki, co spowodowało spadek zysków o 9% w ubiegłym roku. Raport odnotowuje również wzrost płatności odsetkowych niemieckich banków o 2 razy w ciągu ostatnich 3 lat.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: