EUR/TRY - Euro do Turkish Lira

Para euro lira turecka jest dość nietypowa w handlu, ale ostatnio coraz częściej przyciąga uwagę ze względu na szybki rozwój tureckiej gospodarki.

Ciekawostki

Narzędzie EUR / TRY ciężko nazwać popularnym na rynku Forex. Po pierwsze, para nie należy do aktywów o dużej płynności, a po drugie, dość trudno jest zbudować odpowiednią strategię. Mimo to inwestorzy z doświadczeniem mogą łatwo mieć z niej duże zyski.

Wiąże się to przede wszystkim z kryzysem w strefie euro, na którego tle rynek arabski, który opiera się o eksport ropy, wykazuje stabilny i systematyczny wzrost. Ze względu na to, że Turcja znajduje się w dwóch częściach świata, jej gospodarka jest dość elastyczna.

Z euro korzysta 19 krajów, z których każdy wpływa na jego kurs. Kraje ze słabo rozwiniętą gospodarką wykazują słaby wpływ na walutę, inne znacząco osłabiają euro, lub odwrotnie wzmacniają walutę dzięki swojej polityce wewnętrznej.

Aby trzymać sytuację pod kontrolą, Europejski Bank Centralny odbywa posiedzenia co 6 tygodni i analizuje raporty o PKB, inflacji, indeksy menedżerów oraz indeksy konsumenckie.

Na podstawie tego podejmowana jest decyzja w sprawie aktualnej stopy kredytu w euro. Im stopa wyższa, tym bardziej stabilna i silniejsza waluta. Wraz ze spadkiem stóp euro szybko traci na wartości.

Chociaż Turcja nie jest członkiem UE, kraj ten wielokrotnie ubiegał się o przystąpienie do Unii i od 2000 r. zaczął aktywnie pracować nad reformą ustawodawstwa. Doprowadziło to do znacznego wzrostu wszystkich wskaźników gospodarczych i pozwoliło krajowi uzyskać siódmą pod względem wielkości gospodarkę na świecie.

Pomimo tak ogromnych osiągnięć inwestorzy nadal nie korzystają z liry dla przechowywania kapitału w czasach kryzysu najbardziej płynnych walut.

Wyraźnym przykładem obaw inwestorów jest upadek liry w latach 2016-2017, kiedy nieudana polityka prezydenta doprowadziła do znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej i prawie stała się przyczyną zamachu stanu z udziałem armii.

Jednocześnie EUR / TRY nadal interesuje inwestorów, ponieważ kraj odszedł od skutków kryzysu wewnętrznego i aktywnie przywraca swoje pozycje. Większość tureckiego PKB opiera się na eksporcie wyrobów włókienniczych, co zapewnia płynność waluty.

Mimo że produkt jest poszukiwany i stosunkowo niedrogi, popyt na niego będzie dość wysoki. Jeżeli w jakimś momencie europejscy partnerzy stracą zainteresowanie tym produktem, Turcja ma inny rynek – kraje arabskie i Bliski Wschód.

Jak handlować

W ciągu ostatnich 5 lat lira wykazywała stałą deprecjację w stosunku do euro. Dzieje się to spazmatycznie i nie zawsze da się przewidzieć zmian w kwotowaniach. To sprawia, że handel parą wiąże się z wysokim ryzykiem.

Tworząc strategię, trader powinien wyraźnie zdawać sobie z tego sprawę i nie dokonywać transakcji o potencjalnie większym ryzyku, ponieważ prawdopodobieństwo przejścia na minus jest bardzo wysokie. To nie jest para dla miłośników intuicyjnych zleceń.

Aby lepiej zrozumieć sytuację, popatrzmy na harmonogram notowań od 2015 do 2019 roku. Początkowo stosunek walut wynosił 2,88 lir za 1 euro. Sierpień 2018 r. charakteryzował się szczytem w wysokości 7,62 liry za 1 euro, następnie stawka spadła do 6,64 lir za 1 euro.

Wahania te wyraźnie pokazują, że w ciągu 4 lat kurs wzrósł prawie trzykrotnie, podczas gdy skoki były nieregularne i szybkie, a trendy spadkowe gwałtownie zmieniały się wraz z kolejnym wzrostem wartości EUR w stosunku do TRY.

Według raportu tureckiego Ministerstwa Gospodarki przemysł tekstylny stanowi 23% PKB, a kolejne 15% przypada na eksport transportu, maszyn i metali.

Ze względu na swoje położenie terytorialne głównym rynkiem zbytu dla produktów tureckich jest Półwysep Arabski i kraje Bliskiego Wschodu. Większość importerów buduje gospodarkę w przywiązaniu do produkcji ropy.

Z tego wynika, że lira pośrednio zależy od kosztu tego surowca i może poważnie wahać się w zależności od aktualnych cen ropy. Najciekawsze jest to, że oscylacje występują z opóźnieniem.

Początkowo zmniejsza się PKB i dochody eksporterów ropy, następnie spada siła nabywcza obywateli i w końcu zmniejsza się obrót handlowy z Turcją.

Przy krótkoterminowych zmianach cen ropy może to nie być znaczącym czynnikiem, ale przy długoterminowej stagnacji lira wyraźnie się osłabi.

Skalpowanie pary EUR / TRY nie jest opłacalne, ponieważ korytarz handlowy rzadko przekracza 100 punktów. Poważne wahania można zaobserwować na wykresie miesięcznym, ale dla takiej transakcji inwestor musi być przygotowany.

Dla początkujących lepiej jest poćwiczyć na bardziej płynnych parach, ale po opanowaniu powiązań między wydarzeniami gospodarczymi można spróbować swoich sił w EUR / TRY. Dzięki kompetentnej strategii gwarantowany jest wysoki dochód.

Błąd
Wiadomość: