EUR/JPY - Euro do Japanese Yen

Para euro i jen japoński należy do popularnych instrumentów, ma wysoką płynność i można ją łatwo przewidzieć na podstawie analizy technicznej.

Ciekawostki

Inwestorzy muszą wziąć pod uwagę, że dolar amerykański jest obecny we wszystkich głównych parach walutowych, ponieważ ma status globalnej waluty rezerwowej. Zostało to ustalone w 1944 r. podczas umowy z Bretton Woods.

Druga ważna kwestia – gospodarka USA jest najbardziej rozwiniętą gospodarką na świecie i ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wszystkie inne waluty. Dotyczy to szczególnie bezpośrednich partnerów handlowych w USA.

Ze względu na to dla traderów staje się istotne poszukiwanie par, które mogą zastąpić dolara w momencie niestabilności kursu walutowego lub problemów związanych z ekspansją handlu w USA.

Najbardziej płynną alternatywą w tym przypadku jest para EUR / JPY. Nie jest ona zbytnio zależna od wahań dolara, a ponadto obie te waluty są traktowane jako tymczasowy zbiornik kapitału.

Zmiany pary EUR / JPY są wywołane wynikami niektórych europejskich wskaźników gospodarczych lub polityką pieniężną Japonii. Ponadto wyniki giełdowe mogą mieć wpływ na jena japońskiego.

Euro z kolei jest bezpośrednio związane z europejską sytuacją gospodarczą i sprawozdaniami. W rzeczywistości wszystko, co się dzieje w strefie euro, jest dość ważne, nawet wydarzenia społeczne, takie jak akty terrorystyczne.

Wzajemna korelacja pary wiąże się przede wszystkim z wynikami posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC), które odbywa się osiem razy w roku. Po wydarzeniu upoważnieni przedstawiciele EBC organizują konferencję prasową, na której ogłaszane są tematy dyskusji i wyniki negocjacji.

Dla traderów informacje te mogą mieć większe znaczenie niż nawet dane dotyczące stóp procentowych, ponieważ oświadczenia bankowców ujawniają problemy, z którymi walczy EBC lub które spodziewa się rozwiązać.

Podstawowe znaczenie ma również indeks PMI. Jego dane są publikowane co miesiąc i pokazują aktualny stan rynku usług. Informacje te są następnie wykorzystywane przez EBC do podejmowania decyzji w sprawie stóp procentowych.

Jak handlować

Łatwo się domyślić, na co należy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o Japonię. Przede wszystkim na posiedzenia Banku Japonii, konferencje prasowe i wszelkiego rodzaju wiadomości z nim związane.

Bank centralny jest główną siłą napędową każdego kraju, ponieważ określa ścieżkę ekonomiczną państwa. W sytuacji z Japonią szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię stanowiska banku krajowego w sprawie zakupu obligacji skarbowych.

Program luzowania ilościowego praktykowany przez japoński bank jest najdłuższym i największym na świecie, więc wszelkie informacje na ten temat poważnie wpłyną na kurs jena.

Typowe raporty gospodarcze, takie jak indeks cen konsumpcyjnych, wzrost PKB, indeks Tankana itp. są również uważane za potężne czynniki wpływające na kurs krzyżowy EUR / JPY.

W Japonii stopa procentowa i inflacja mają takie same relacje jak w każdym innym kraju – jeżeli inflacja wzrośnie, możemy się spodziewać, że stopa procentowa również zostanie podwyższona i odwrotnie.

Ponadto trzeba jasno zrozumieć, że Japonia jest małym krajem, bez własnych zasobów naturalnych i energetycznych. Cena jena zależy bezpośrednio od sytuacji na rynku towarowym.

Siłą japońskiej gospodarki jest eksport samochodów i produktów technologii zaawansowanej. W tym kierunku Stany Zjednoczone są największym partnerem kraju. Każdy spadek obrotów towarowych nieuchronnie doprowadzi do osłabienia jena.

Pomimo mnóstwa czynników wpływających na parę, handel EUR / JPY jest dość łatwy. Wiadomości z pewnością mają ogromne znaczenie, ale wysoka korelacja walut pozwala na korzystanie z narzędzi analizy technicznej.

Ze względu na małą zmienność, wysoką płynność i względną prostotę, z tej pary korzystają nie tylko inwestorzy doświadczeni, ale też początkujący. Uzyskanie dobrej marży za pomocą tego narzędzia nie jest trudne.

Błąd
Wiadomość: