EUR/HUF - Euro do Hungarian Forint

Para euro i forint węgierski charakteryzuje się dużą zmiennością i niską płynnością, ale jest łatwa do przewidzenia, dzięki czemu inwestorzy korzystają z niej w odpowiedniej sytuacji.

Ciekawostki

Z euro korzysta 19 krajów UE. Waluta ta jest jedną z najpopularniejszych wśród traderów ze względu na łatwą przewidywalność oraz bardzo wysoką płynność. Co więcej, główne czynniki wpływu dotyczą nie tyle polityki lub realnych wskaźników gospodarczych, ile Europejskiego Banku Centralnego w kwestii stóp procentowych.

Wynika to z faktu, że gospodarka UE zawsze osiąga dobre wyniki kosztem krajów rozwiniętych, takich jak Niemcy i Francja. Jednocześnie kraje z problemami, takie jak Grecja, mogą wprowadzić nieoczekiwane zmiany i znacząco wpłynąć na euro.

Jednak takie odchylenia szybko wracają do normy i nie stwarzają dużych problemów dla EUR. Wskutek tego waluta charakteryzuje się niską zmiennością, za co jest bardzo doceniana przez inwestorów.

Forint węgierski (HUF) jest walutą krajową na Węgrzech. Nazwa tej waluty pochodzi od włoskiego miasta Florencja. W XII wieku wybite we Florencji monety weszły do użytku na Węgrzech.

Ale epoka złotych i srebrnych pieniędzy już dawno minęła, a kraje postradzieckie musiały pokonać kryzys, który miał miejsce po rozpadzie Jugosławii, a następnie ZSRR. Węgry walczyły z nim poprzez stałą emisję pieniędzy.

Wskutek tego inflacja w latach 80. XX wieku osiągnęła 35–40% rocznie. Dlatego właśnie w momencie powstania euro kurs wymiany był bardzo wysoki. A to ciągnęło za sobą prawie zerową płynność pary.

W roku 2010 do władzy doszli młodzi politycy, którzy naprawdę włożyli wiele wysiłku i w ciągu ostatnich 5 lat znacząco poprawili gospodarkę kraju. Podstawowe wskaźniki Węgier wzrosły 4-6 razy.

Pozytywną zmianą był napływ inwestycji zagranicznych. W 2018 r. kraj uzyskał napływ środków w wysokości 73 mld USD.

Nic dziwnego, że inwestorzy zaczęli ostatnio zwracać szczególną uwagę na parę EUR / HUF. W warunkach niestabilnych rynków instrument może przynieść dobry zysk.

Jak handlować

Aby przeanalizować ewentualne ruchy euro, należy zwrócić uwagę na wskaźniki gospodarcze w Europie. Przede wszystkim mówimy o wskaźniku cen konsumpcyjnych. Właśnie on odzwierciedla prawdopodobne wahania inflacji.

Na wzrost wskaźnika wpływają takie czynniki jak spadek dochodów gospodarstw domowych, rosnące bezrobocie i niszczenie utrwalonych stosunków handlowych. W wyniku takich zdarzeń obywatele mają mniej pieniędzy, a producenci i sprzedawcy starają się zrekompensować straty, podnosząc ceny towarów.

Dla większości krajów Europy wydarzenia te są rzadkim zjawiskiem, ale możliwym. Zwłaszcza dla tych, które są na etapie przejściowym do rozwiniętej gospodarki. Przede wszystkim dotyczy to Węgier.

Jest to pierwszy czynnik wspólnej korelacji pary EUR / HUF. Wskazuje on na to, że problemy Węgier nie wpłyną znacząco na euro. Jeśli jednak sytuacja będzie na tyle krytyczna, że wpłynie na ogólne wyniki CPI, spadek siły euro również doprowadzi do osłabienia forinta.

Przy tym związek ten nie jest bezpośredni, ale o wystarczająco dużej zmienności i marginalności. Ale takie wahania są związane z publikacją ważnych wiadomości gospodarczych i nie są zbyt częste.

Druga ważna kwestia dotyczy płac i zatrudnienia. Poziom płac na Węgrzech jest znacznie niższy niż w całej Europie. Dlatego obywatele często jadą do pracy do krajów bardziej rozwiniętych.

Chociaż ten czynnik wpływu na siłę HUF nie jest oczywisty, warto o nim pamiętać. Odpływ miejscowej ludności prowadzi do zmniejszenia sektora produkcyjnego kraju. To z kolei prowadzi do zmniejszenia poziomu eksportu i spadku PKB. W końcu forint traci na wartości.

Sytuacja ta nie jest stała; większość pracowników wyjeżdża na prace sezonowe. Jednak takie migracje powodują duże wahania kursu walut charakterystyczne dla pary EUR / HUF.

Błąd
Wiadomość: