EUR/HKD - Euro do Hong Kong Dollar

Para walutowa euro i dolar hongkoński jest bardzo egzotyczna i rzadko używana. Charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością, naraża inwestora na ryzyko, ale może przynieść bardzo dobre zyski.

Ciekawostki

Euro (EUR) jest używane w większości krajów UE, więc waluta jest bardzo płynna i popularna wśród traderów.

Ze względu na niewielki wpływ czynników gospodarczych i możliwość przeprowadzenia kompleksowej analizy technicznej ten instrument finansowy pozostaje popularny nawet podczas kryzysów gospodarczych i niestabilnych rynków.

Dolar hongkoński (HKD) jest walutą krajową w Hongkongu. Pomimo małych rozmiarów, ten kraj jest prawdziwym gigantem gospodarczym.

Gospodarka kraju opiera się na międzynarodowym handlu i eksporcie produktów chemicznych. Hongkong jest jednym z liderów pod względem liczby inwestycji zagranicznych.

Wynika to z zerowego poziomu korupcji i unikalnej polityki pieniężnej. Jest jedynym krajem na świecie, w którym Narodowy Bank nie zmienia stóp procentowych w celu regulacji kursu walutowego.

W Hongkongu w ogóle nie ma takiego pojęcia; zamiast tego Bank Narodowy korzysta ze specjalnych korytarzy, w których granicach ogranicza wahania kursu. Dane te nie mogą być rozgłaszane publicznie, dlatego dość trudno przewidzieć ruch HKD.

Co dotyczy czynników gospodarczych wpływających na siłę dolara hongkońskiego, nie wiele ich jest. Ponieważ Hongkong jest największym portem w Azji Południowo-Wschodniej i jednym z największych portów żeglugowych na świecie, międzynarodowy obrót frachtem morskim ma duży wpływ na HKD.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że para EUR / HKD nie jest popularna wśród traderów. Z jednej strony euro, które zależy wyłącznie od manipulacji w sektorze bankowym, z drugiej – dolar hongkoński, który zyskuje na sile wraz z rozwojem handlu międzynarodowego.

Jeżeli porównamy te czynniki, dojdziemy do wniosku, że waluty stają się silniejsze i słabsze z podobnych powodów. Niemniej jednak inwestorzy mogą skorzystać z wysokiej zmienności pary i spróbować na niej zyskać.

Jak handlować

Hongkong geograficznie jest blisko położony do Chin, z tego powodu gospodarki tych krajów są w bliskich relacjach. Co więcej, wiele chińskich korporacji otwiera oddziały w Hongkongu lub całkowicie przenosi swoje spółki pod jurysdykcję tego kraju.

Przejrzysta polityka podatkowa i ochrona prawna wygląda bardzo atrakcyjnie dla spółek chińskich. Biorąc pod uwagę, że gospodarka Chin jest drugą co do wielkości na świecie, ustępując jedynie Stanom Zjednoczonym, staje się oczywiste, że wszelkie problemy Chin doprowadzą do osłabienia HKD.

Należy również rozumieć, że Hongkong jest w 95% zależny od importowanych surowców i nośników energii. Oprócz przemysłu rybnego inne sektory rolnictwa na własne potrzeby w tym kraju nie są rozwinięte. O jakimkolwiek wydobyciu w ogóle nie ma mowy.

Ze względu na to, gospodarka tego kraju znajduje się w zależności od cen surowców i ropy. Spadek cen dla tych grup produktów wzmacnia HKD. Ale ogólnie rzecz biorąc, powyżej wymienione czynniki nie bardzo wpływają na walutę, ponieważ są to czynniki sezonowe, tymczasowe.

Głównym problemem dla traderów jest brak zrozumienia korytarza, w którym znajdzie się kurs HKD. W 2018 r. Bank Hongkongu opuścił stawkę do rekordowej wartości 9,4 HKD za 1 EUR, ale w ciągu zaledwie kilku miesięcy wartość powróciła do standardowego poziomu w 8,4 HKD. Co wiąże się z tak gwałtownym skokiem, nie wiadomo.

Na tle tego euro nie wygląda jak najciekawsza para krzyżowa. Kurs wymiany zależy bezpośrednio od decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Podejmując decyzję, koncentruje się on na wskaźnikach PKB w UE i poszczególnych krajach, inflacji, wskaźniku cen konsumpcyjnych.

Wszystkie te wskaźniki są bardzo pośrednio zależne od azjatyckiego sektora gospodarki, ponieważ większość handlu UE odbywa się w strefie euro i z jej najbliższymi sąsiadami.

Jedyną szansą na zarabianie pieniędzy dla inwestorów jest przewidywanie, kiedy EBC zdecyduje się obniżyć stopę procentową. Oczywiście stabilny HKD na tle tego umocni się, co stworzy mały korytarz handlowy.

Handel parą EUR / HKD dotyczy dość złożonych mechanizmów, które wymagają nie tyle umiejętności i wiedzy, co banalnego szczęścia. Dlatego para jest rzadko wybierana.

Błąd
Wiadomość: