EUR/GBP - Euro do Great Britain Pound

Para walutowa euro i funt szterling jest jedną z najpopularniejszych ze względu na bardzo wysoką płynność i stabilność.

Ciekawostki

Euro (EUR) jest oficjalną walutą strefy euro, z której korzysta 19 krajów. To determinuje wysoką korelację między euro a gospodarką regionu ogólnie.

Funt szterling (GBP) jest używany w Anglii i ma status jednej z najdroższych i najbardziej stabilnych walut na świecie. Osiąga się to poprzez związanie wartości waluty ze złotem, które zdaniem różnych ekspertów osiąga wartość w 40–60%.

Fakt, że EUR / GBP zależy od gospodarek Europy i Anglii, oznacza, że banki centralne tych dwóch krajów odgrywają bardzo ważną rolę. Dlatego inwestorzy powinni monitorować główne wydarzenia związane z polityką pieniężną, zarówno w Anglii, jak i strefie euro.

Na przykład EBC odbywa posiedzenia co miesiąc, w pierwszy czwartek każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, w związku ze świętami państwowymi. 45 minut później po każdym posiedzeniu odbywa się konferencja prasowa, na której prezes EBC odczytuje oświadczenie Rady Prezesów i odpowiada na kilka pytań od prasy.

Para euro / funt bardzo reaguje na wyniki tej konferencji prasowej. Zmienność może być nawet większa niż po ogłoszeniu danych o stopach procentowych. Jednak ten czynnik również ma silny wpływ na EUR / GBP.

W tym samym dniu, w którym EBC publikuje swoją decyzję w sprawie stopy procentowej, Bank Anglii informuje o swojej polityce pieniężnej 45 minut przed publikacją decyzji EBC w sprawie stopy procentowej.

Bank Anglii nie organizuje konferencji prasowej po opublikowaniu decyzji. Dlatego inwestorzy muszą monitorować te dane samodzielnie. Ten, kto pierwszy się zorientuje, dobrze zarobi na parze.

Jak handlować

Oprócz podstawowych czynników należy pamiętać o innych niuansach, takich jak CPI, który odzwierciedla stabilność gospodarczą strefy euro.

Europejski Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych reprezentuje inflację w UE, a Europejski Bank Centralny jest zależny od tej inflacji przy ustalaniu polityki pieniężnej.

Inne ważne wiadomości gospodarcze strefy euro to indeks aktywności biznesowej oraz indeks kierowników ds. zakupów. PMI pokazuje, czy sektor rozwija się, czy się kurczy. Innymi wiadomościami, na które warto zwrócić uwagę to dane o PKB i bezrobociu.

Wszystkie zebrane informacje gospodarcze na koniec miesiąca pomogą założyć, co zrobi EBC. Na przykład, jeśli inflacja spadnie poniżej celu EBC, warto oczekiwać niższych stóp procentowych. Wpłynie to na parę walutową EUR / GBP w ten sposób, że doprowadzi do umocnienia funta szterlinga.

Na siłę lub słabość GBP wpływa bezpośrednio Bank Anglii. Jego głównym celem jest utrzymanie inflacji na poziomie około 2%. Aby s rozwiązać ten problem, Bank Anglii posiada Komitet Polityki Pieniężnej (MPC), który odbywa posiedzenia raz w miesiącu w celu oceny gospodarki kraju.

W przeciwieństwie do posiedzeń EBC spotkaniom MPC nigdy nie towarzyszą żadne konferencje prasowe, chyba że nastąpi zmiana stóp procentowych.

Wśród wiadomości gospodarczych, które silnie wpływają na GBP oraz na parę EUR / GBP odpowiednio są m.in. dane o PKB Wielkiej Brytanii. Inwestorzy powinni również zwracać uwagę na informacje o sprzedaży detalicznej oraz na Indeks Menedżerów ds. Zakupów (PMI), który pokazuje poziom inflacji.

Ponieważ inflacja nie jest zjawiskiem charakterystycznym dla Anglii. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie euro. Każde spotkanie EBC daje szansę uzyskania solidnej marży

Błąd
Wiadomość: