EUR/CHF - Euro do Confoederatio Helvetica Franc

Waluty euro i frank szwajcarski są w stałej korelacji ze sobą, dlatego nie są zbyt popularną parą wśród traderów. Najbardziej aktywny okres handlu przypada na ogłoszenie stóp procentowych.

Ciekawostki

Euro i frank szwajcarski są dość interesującą parą, która charakteryzuje się długoterminowymi trendami. To narzędzie preferują inwestorzy, którzy wolą Swing Trading. Jedną z głównych cech tego aktywa jest jego związek z dolarem amerykańskim.

Należy o tym pamiętać. Ponieważ siła lub słabość dolara amerykańskiego ma bezpośredni wpływ zarówno na euro, jak i na franka. Jednak na każdą z tych walut wpływ jest inny. Dlatego pojawiają się korytarze walutowe z możliwością uzyskania dużego spreadu.

Ponadto gospodarka USA jest największa na świecie, co oznacza, że jej siła wpływa na wiele innych krajów. Chociaż silny związek między EUR / CHF i USD / CHF jest częściowo spowodowany wspólnym czynnikiem dolara w dwóch parach walutowych, związek ten jest znacznie mocniejszy niż w innych parach walutowych ze względu na bliskie relacje między strefą euro a Szwajcarią.

Otoczona przez innych członków strefy euro Szwajcaria ma bliskie relacje polityczne i gospodarcze z większymi sąsiadami. Ta więź bierze swoje początki od paktu o wolnym handlu, podpisanego w 1972 roku.

Następnie zostało zawartych ponad 100 umów dwustronnych, które otworzyły szwajcarski rynek pracy dla obywateli UE i przyciągnęły tysiące wykwalifikowanych specjalistów do tego kraju. A ponieważ te dwie gospodarki są ze sobą ściśle powiązane, jeśli rynek europejski kurczy się, Szwajcaria odczuwa efekty na sobie.

Pomimo bliskich relacji i bezpośredniej zależności od dolara, handel tą parą może być uzasadniony. Do tej pory doświadczeni inwestorzy przypominają rok 2011, kiedy w panice przed wystąpieniem Europejskiego Banku Centralnego zaczęli pozbywać się euro, a notowania zmieniały się o 1000 punktów w ciągu zaledwie kilku godzin.

I chociaż podobne wydarzenia występują rzadko, para może zaskoczyć dobrymi korytarzami i pozwala zarobić dużą marżę.

Jak handlować

Transakcje EUR / CHF są rozpatrywane wyłącznie w perspektywie długoterminowej. Rynek ma słabą zmienność, ale w ciągu doby możliwe są gwałtowne skoki, które mogą doprowadzić do fałszywego uruchomienia stop loss.

Aby uniknąć strat, zaleca się przeprowadzenie analizy technicznej i wyraźne określenie dna. W 90% przypadków wahania nigdy nie schodzą poniżej dna podczas sesji giełdowej, a przy względnie stabilnej sytuacji gospodarczej wskaźnik ten można uznać za stały.

Aby skutecznie handlować EUR / CHF, zaleca się ustawienie stop loss w odległości 50 pipsów poniżej szacowanego dna. Jeżeli zauważysz, że trend zmierza w złym kierunku, nie panikuj. Para jest bardzo stabilna, więc kurs odbije się i pójdzie w górę.

Nie ma też potrzeby czekać na nadmierny zysk - 100-150 punktów na tym instrumencie uważa się za dobrą marżę. Właściwie wykorzystując dźwignię finansową, taka transakcja przyniesie dobre zyski.

Pomimo stabilności rynku EUR / CHF może radykalnie zmienić trend w reakcji na wiadomości z sektora bankowego. Dla tradera oznacza to utratę funduszy. Dlatego nie zaleca się inwestowania więcej niż 10% kapitału w otwarte zlecenie.

Należy również unikać aktywnego handlu w oczekiwaniu na publikację raportów gospodarczych od głównych firm europejskich i szwajcarskich. Warto też zachować ostrożność na kilka dni przed ogłoszeniem nowej stopy procentowej dla UE.

Oczywiście nie zapominajmy, że frank szwajcarski jest dość silną walutą, więc bank narodowy sztucznie jej osłabia. W okresach dodatkowej emisji pieniądza kurs jest najbardziej niestabilny i nieprzewidywalny.

W takie chwile można zarobić fortunę lub stracić cały depozyt, więc większość inwestorów wybiera bardziej płynne i bezpieczne aktywa w okresie dużej zmienności.

Błąd
Wiadomość: