EBC poprawił prognozę wzrostu gospodarczego w strefie euro w 2019 r. do 1,2%

121725

Nowa prognoza Europejskiego Banku Centralnego sugeruje wzrost PKB w strefie euro w tym roku o 1,2%, powiedział prezes EBC Mario Draghi. Poprzedni szacunek wzrostu wyniósł 1,1%. W latach 2020 i 2021 prognoza wzrostu została obniżona do 1,4% w stosunku do wcześniej oczekiwanego wzrostu o 1,6% w 2020 r. I 1,5% w 2021 r. Ponadto europejski regulator podniósł swoją prognozę inflacji. Teraz spodziewa się, że tegoroczna inflacja wyniesie 1,3% w stosunku do poprzedniej prognozy 1,2%. W przyszłym roku, według jego szacunków, inflacja wyniesie 1,4%, a nie 1,5%, jak przewidywano wcześniej. Prognoza na 2021 r. sugeruje inflację na poziomie 1,6%. Szef EBC zauważył pozytywną tendencję wzrostową w zatrudnieniu i płacach w gospodarce strefy euro. Jednocześnie, jego zdaniem, takie zagrożenia jak wzmocnienie nastrojów protekcjonistycznych i problemów geopolitycznych pozostają. EBC podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, a także ogłosił zamiar pozostawienia ich bez zmian przynajmniej do końca pierwszej połowy 2020 r.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: