EBC ogłosił zagrożenie nadmiernego podejmowania ryzyka i obniżenia rentowności banków

127773

Raport o perspektywach rozwoju gospodarczego w strefie euro, opublikowany przez Europejski Bank Centralny, mówi, że głównymi problemami w tym regionie są przede wszystkim zagrożenia nadmiernej akceptacji ryzyka finansowego i spadek rentowności instytucji finansowych. Na stabilność finansową krajów strefy euro mają wpływ istniejące zagrożenia dla wzrostu światowej gospodarki i gospodarki strefy euro. Europejski organ regulacyjny zauważa, że ​​ze względu na rosnącą akceptację ryzyka przywództwo krajów w strefie euro wymaga regularnego i uważnego monitorowania. Aby rozwiązać problemy związane z akumulacją luk, powinni korzystać z dostępnych narzędzi. Efekt niskich stóp procentowych sprawił, że fundusze inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe są bardziej niechętne do ryzyka, ze względu na to, że instytucje te doświadczą silnego stresu w przypadku nieoczekiwanego szoku na rynku. Wolumen pożyczonych funduszy spółek narażonych na ryzyko przy stałym wzroście cen nieruchomości w niektórych krajach regionu zwiększa ryzyko na rynku nieruchomości w strefie euro.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne XCritical.

Błąd
Wiadomość: