Dobrobyt amerykańskich gospodarstw domowych w pierwszym kwartale osiągnął rekordową wartość w 108,6 bln dolarów

121764

W pierwszym kwartale wartość netto gospodarstw domowych i grup non-profit w Stanach Zjednoczonych wyniosła 108,6 bln dolarów, wzrastając o 4 bln 690 mld dolarów w tym okresie. Tak więc raport amerykańskiej Rezerwy Federalnej wykazał, że liczba ta osiągnęła rekordowy poziom. Wartość aktywów finansowych, w tym akcji i inwestycji emerytalnych, wzrosła o 12%, a wartość nieruchomości wzrosła o 1,7%. Jednocześnie wskaźnik zadłużenia netto gospodarstw domowych wyniósł 15,7 bln dolarów, wzrastając w ciągu roku o 2,3%. Raport Amerykańskiego Banku Centralnego pokazał również, że kredyty hipoteczne wzrosły o 2,4%, podczas gdy wzrost innych kredytów konsumpcyjnych, w tym kredytów edukacyjnych, wyniósł 4,3%. W tym okresie wielkość aktywów płynnych przedsiębiorstw niefinansowych wzrosła do 4,1 bln dolarów.

Błąd
Wiadomość: