Dług publiczny Niemiec zmniejszył się w pierwszym kwartale o 2%

Dług publiczny Niemiec zmniejszył się w pierwszym kwartale o 40 miliardów 100 milionów euro do 1 biliona 950 miliardów euro, podał Federalny Urząd Statystyczny Destatis. W ubiegłym roku bezwzględna kwota długu i zadłużenie w gospodarce NRF zaczęły spadać po raz pierwszy od 22 lat jego istnienia. Długi są zmniejszane na wszystkich poziomach. W pierwszym kwartału dług federalny spadł o 1%, zadłużenie ziemi federalnej - o 4%, niefałszowane zobowiązania niemieckich miast i gmin - o 2,5%. Dzięki przywróceniu wzrostu gospodarczego, rekordowemu zatrudnieniu i wysokiemu popytowi na niemiecki eksport dochody podatkowe w maju wzrosły o 6,8% w porównaniu do kwietnia. Ministerstwo Finansów Niemiec zamierza w 2018 roku złożyć łącznie zobowiązania z tytułu długu w wysokości od 181 miliardów do 185 miliardów euro.

Błąd
Wiadomość: