Deutsche Bank zaraportował kwartalne przychody i przychody przekraczające prognozy

Deutsche Bank poinformował o wynikach drugiego kwartału zysku netto, wyniku brutto i przychodów, które były wyższe od prognoz rynkowych. Według wstępnych danych niemieckiego banku, jego zysk netto wyniósł 400 milionów euro, zysk przed opodatkowaniem - 700 milionów euro, przychód - 6 miliardów 600 milionów euro. Działalność korporacyjna i inwestycyjna niemieckiego banku odnotowała przychody w drugim kwartale na poziomie 3,5 miliarda euro. Wydatki Deutsche Bank, niezwiązane z wypłatą odsetek, kształtowały się na poziomie 5 miliardów 800 milionów euro, podczas gdy ekonomiści oczekiwali kwoty 6 miliardów euro.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: