Deutsche Bank w drugim kwartale odnotował stratę netto w wysokości 3,1 mld euro

123930

Największy bank komercyjny w Niemczech, Deutsche Bank w drugim kwartale odnotował stratę netto w wysokości 3,1 mld euro wobec straty rok wcześniej na poziomie 401 mln euro. Spadek wskaźnika został spowodowany zgłoszonym odpisem aktywów w wysokości 3,4 mld euro w związku ze sprzedażą działalności handlowej i zbliżającą się redukcją personelu. Bank informował wcześniej, że zamierza zwolnić około 18 tys. pracowników. Na koniec okresu sprawozdawczego przychody wyniosły 6,2 mld euro, czyli o 6% mniej niż przed rokiem. Dział korporacyjny i inwestycyjny zmniejszył przychody o 18%. Dochód z pracy z klientami prywatnymi spadł o 2%. Jednocześnie wzrost przychodów na poziomie 6% wykazał biznes zarządzania aktywami. W tym okresie bank otrzymał napływ netto funduszy inwestycyjnych w wysokości 9 mld euro. Wolumen zarządzanych aktywów wzrósł o 18 mld euro. Bank zwiększył portfel kredytów o 4 mld euro za kwartał.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: