Deutsche Bank ogłosił wdrożenie najgłębszej od dziesięcioleci transformacji biznesowej

122945

Niemiecki Deutsche Bank ogłosił przeprowadzenie największej transformacji biznesowej od dziesięcioleci, mającej na celu zwiększenie rentowności banku i zwiększenie rentowności jego akcjonariuszy. Bank planuje znaczne ograniczenie operacji bankowości inwestycyjnej i zmniejszenie rocznych wydatków o 6 mld euro do 2022 r. W tym celu liczba jego pracowników zostanie zmniejszona o 18 tys. do 74 tys. osób do 2022 roku. Aktywa o niskiej rentowności na około 74 mld euro zostaną przeniesione do nowego działu, specjalnie stworzonego dla takich aktywów. Wszystkie te procesy będą finansowane z wewnętrznych zasobów banku. Współczynnik wypłacalności pierwszego poziomu zostanie utrzymany na minimalnym poziomie w 12,5%, w związku z czym zapłata dywidend od akcji zwykłych w tym i następnych latach zostanie wstrzymana. Począwszy od 2022 r. planuje się zwrot 5 mld euro dla akcjonariuszy poprzez odkupienie akcji i wypłatę dywidend. Bank wyda 7,4 mld euro na restrukturyzację w okresie do 2022 roku. Niemiecki bank planuje przenieść na francuski bank BNP Paribas technologię do operacji handlowych z udziałami i częścią pracowników Deutsche Banku.

Błąd
Wiadomość: