Deficyt w handlu towarami w USA spadł w maju o 3,7%

Deficyt handlu towarami w USA spadł w maju 2018 roku o 3,7% i wyniósł 64 mld 800 mln dolarów, jak wynika ze wstępnych danych rządu USA. Ekonomiści oczekiwali znacznie większego deficytu - na poziomie 69 miliardów 200 milionów dolarów. Zapasy hurtowe w maju wzrosły o 0,5%, zapasy detaliczne - o 0,4%. W maju zarówno eksport, jak i import rósł, ale eksport rósł w szybszym tempie. Oczekuje się, że zmniejszenie deficytu handlowego w maju będzie impulsem do wzrostu PKB w drugim kwartale.

Błąd
Wiadomość: