Indeks DAX 30 — aktualny kurs

Indeks DAX 30 jest wskaźnikiem, uwzględniającym ceny akcji 30 największych niemieckich spółek o najwyższej kapitalizacji i wypłatach dywidend. Historycznie Niemcy są uważane za centrum gospodarcze Europy, z czego wynika, że ​​właśnie DAX 30 odzwierciedla faktyczny stan gospodarki w strefie euro.

Każdy indeks giełdowy jest skumulowaną miarą wzrostu lub spadku akcji spółek objętych nim. Każdy ogólnie akceptowany indeks odzwierciedla stan rynku w określonym regionie. Tak więc indeks DJA 65 uwzględnia ruch największych korporacji amerykańskich, Nikkei 225 - spółek w Japonii, a FTSE100 - w Wielkiej Brytanii.

Historia powstania DAX

Decyzja o monitorowaniu DAX lub Deutscher Aktienindex została podjęta pod koniec 1987 roku. Na początkowym etapie indeks ustalono na poziomie 1000, który później został punktem odniesienia.

Trzydzieści lat później wskaźnik ten uważnie obserwują na całym świecie, logicznie wierząc, że odzwierciedla on obecną sytuację na giełdzie w Niemczech. DAX jest indeksem swobodnym (flee-float) i ważony kapitalizacją. Obliczenia uwzględniają cenę akcji na elektronicznej giełdzie XETRA zarządzanej przez Frankfurter Wertpapierbörse.

Kto uczestniczy w DAX 30

Aby uczestniczyć w tworzeniu indeksu DAX 30, firma musi spełniać surowe wymagania – pracować na rynku lokalnym, mieć dużą kapitalizację, być reprezentowaną na giełdzie niemieckiej.

Wybitnymi przedstawicielami, którzy zdecydowanie zajęli pozycję wśród 30 firm w indeksie, są m.in.: Siemens, giganci samochodowi BMW i VW, Bayer. Oprócz tego firmy z branży chemicznej, przemysłu, oprogramowania i farmaceutyków są bezpośrednio zaangażowane w tworzenie wskaźnika. Łączna kapitalizacja 30 spółek przekracza 950 mld dolarów. Podobnie jak w przypadku innych globalnych wskaźników giełdowych, DAX obejmuje również całą listę indeksów – indeksy obligacji (Fixed Income Indices) lub niemieckie indeksy papierowe (Dax German Indices) itp.

Jednocześnie DAX 30 pozostaje głównym indeksem, który obejmuje notowaniach akcji typu blue-chip, czyli 30 spółek z kategorii Prime i Standard giełdy we Frankfurcie. To właśnie one stanowią trzy czwarte obrotu giełdy. DAX 30 jest klasycznym indeksem, ale posiada też modyfikacje – na przykład DAX 100, który działa na podstawie notowań 100 niemieckich firm.

Jak obliczany jest indeks

Czas, kiedy powstają notowania DAX 30 to godziny pracy w Europie, okres od 09.00 do 17.30 czasu środkowoeuropejskiego. W przeciwieństwie do innych światowych indeksów, które również są brane pod uwagę przy zawieraniu transakcji i podstawowych analizach, DAX oblicza zarówno wskaźnik wydajności przy użyciu metodologii PR (zmiany cen), jak i TR (wypłaconej dywidendy). Może być wyświetlany w walucie UE, USD, CHF, AUD lub JPY.

Wykres online indeksu DAX 30

Ponieważ DAX 30 jest obiektywnym wskaźnikiem kondycji gospodarki niemieckiej, a Niemcy z kolei odgrywają rolę gospodarczego „serca” Unii Europejskiej, indeks wpływa na dynamikę ruchu euro. Wiele akcji spółek z DAX 30 jest przedmiotem obrotu na innych giełdach, w tym w Stanach Zjednoczonych, więc istnieje pewien związek między stanem gospodarki w USA a ruchem indeksu.

Dla tradera DAX 30 jest ważnym narzędziem do analizy i handlu. Indeks charakteryzuje się wysoką płynnością i możliwością korelacji z innymi indeksami europejskimi. Jak pokazuje praktyka, indeks charakteryzuje się stabilnymi trendami, które wymagają cierpliwości od inwestorów. Jednocześnie DAX wyraźnie reaguje na wiadomości gospodarcze, katastrofy, klęski żywiołowe, czynniki makroekonomiczne Niemiec i UE.

Błąd
Wiadomość: