Część urzędników ZEA została przeniesiona do pracy zdalnej

132390

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na świecie władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich postanowiły przenieść 25 proc. siły roboczej z wielu departamentów federalnych w Dubaju do pracy zdalnej. W niektórych departamentach federalnych udział takich pracowników wynosił 50 proc. Od 17 marca pilotowy system pracy w domu obejmie 100 proc. siły roboczej wszystkich działów. W przyszłości korzystanie z systemu pilotażowego rozprzestrzeni się na inne emiraty. System obejmuje naprzemienną zmianę dni dwóch grup pracowników, na które podzieleni są pracownicy departamentu w celu pracy zdalnej, co pomoże zmniejszyć liczbę osób obecnych w biurach. Jednocześnie kobiety w ciąży lub starsze spośród pracowników rządowych mogą pracować całkowicie zdalnie. Obecnie badana jest również możliwość przeniesienia wszystkich urzędników służby cywilnej do trybu pracy zdalnej w celu zmniejszenia ryzyka infekcji wirusowej. Aby wykonać to zadanie, wszyscy pracownicy rządowi otrzymali osobiste laptopy i oprogramowanie, które pozwoli im na przeprowadzanie oficjalnych transakcji bez obecności w biurach. Wprowadzony program do pracy zdalnej umożliwia kierownikom działów monitorowanie pracy pracowników.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: