Citigroup zwiększył zysk kwartalny o 7%

123414

Citigroup, jeden z największych amerykańskich banków, odnotował wzrost zysku netto o 7% w drugim kwartale w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku do 4,799 mld USD. Bank odnotował również skorygowany zysk w wysokości 1,94 USD za akcję, podczas gdy eksperci przewidywali 1,81 USD za akcję. Przychody wyniosły 18,758 mld USD, wzrastając o 2% w ciągu roku. Według ekonomistów oczekiwano wskaźnika na poziomie 18,5 mld USD. Dochód odsetkowy netto wyniósł 11,95 mld USD, ale okazał się niższy od prognozy ekonomistów na poziomie 12,03 mld. Głównymi czynnikami przyczyniającymi się do wzrostu wskaźników kwartalnych były obniżenie kosztów bankowych i obniżenie stawki podatkowej. Dzięki wypłacie dywidend i odkupieniu 54 mln własnych akcji bank zwrócił akcjonariuszom 4,6 mld USD w okresie sprawozdawczym.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: