Akcje Citigroup Inc — kurs I wykresy

Inwestycje w akcje konglomeratu finansowego Citigroup Inc. są uważane za jeden z najbardziej opłacalnych sposobów inwestowania. Ten jeden z najstarszych amerykańskich banków posiada papiery wartościowe dużych i rentownych firm, takich jak Apple, Invesco, Microsoft, Alibaba Group, Home Depot, Amazon, Facebook, Ford, JP Morgan Chase.

Przychód Citigroup Inc. w 2018 r. wyniósł

Wielu inwestorów i analityków z Wall Street nazywa Citigroup Inc. gigantem finansowym. Citigroup jest konglomeratem finansowym, którego działalność obejmuje bankowość, ubezpieczenia osób fizycznych i dużych firm, plasowanie papierów wartościowych, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie trustem, usługi doradcze dla osób fizycznych i funduszy inwestycyjnych.

Historia spółki Citigroup Inc.

Citigroup ma długą historię. Wiarygodnym fundamentem Citigroup był Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych, założony w 1791 roku i Citibank, bank nowojorski, który powstał w 1812 rok.

Od 1998 r. Citigroup Inc. zajmuje czwarte miejsce wśród banków Wielkiej Czwórki USA. Citigroup zarządza kapitałem przekraczającym 1,8 bln USD i jest głównym sprzedawcą papierów wartościowych Skarbu USA.

Według Forbesa Citigroup zajmuje 12 miejsce wśród największych spółek publicznych, 14 miejsce pod względem rentowności, 42 miejsce pod względem kapitalizacji i 62 miejsce na liście najdroższych marek światowych.

Konglomerat finansowy Citigroup ma przedstawicielstwo we wszystkich częściach świata: w Japonii, Meksyku, Singapurze, Tajwanie, Rosji, Polsce, Wielkiej Brytanii, Chinach, Kanadzie i Afryce.

Dlaczego skuteczni traderzy inwestują w Citigroup Inc.

Przychód netto Citigroup w 2018 r. wyniosły 46,6 mld USD. W sprawozdaniu finansowym Citigroup stwierdzono, że w 2018 r. wydano pożyczki o wartości 672 mld USD, a depozyty wyniosły 1,013 bln USD.

Firma finansowa Citigroup została uznana za największego emitenta kart kredytowych na świecie. Ponadto karty kredytowe marki Citigroup są wydawane nawet w krajach, w których nie ma przedstawicielstwa tej firmy finansowej.

Amerykański konglomerat Citigroup Inc. jest jednym z największych globalnych inwestorów. Posiada w swoim arsenale papiery wartościowe innych spółek w kwocie przekraczającej 55 mld USD.

W zakresie finansowych i inwestycyjnych interesów Citigroup Inc. znajdują się m. in. firmy finansowe. Udział inwestycji w spółkach finansowych wynosi ponad 40%. Na firmy technologiczne, takie jak Apple, przypada natomiast 18%.

Citigroup zainwestował 9,3% w produkcję dóbr konsumpcyjnych. Inwestycje w badania medyczne i opiekę zdrowotną w 2018 r. stanowiły 7,61%, a 6,97% inwestycji dokonano w sektor energetyczny.

Niektóre dane o firmie Citigroup Inc.

Bank Citigroup jest właścicielem akcji Apple, Invesco, Microsoft, Alibaba Group, Home Depot, Amazon, Facebook, Ford, JP Morgan Chase. Kapitał spółki jest doskonale chroniony przed wszelkimi rodzajami ryzyka finansowego, kierownictwo Citigroup inwestuje w różne sfery działalności, znacznie zmniejszając tym ryzyko straty kapitału dla swoich inwestorów.

Własny kapitał Citigroup Inc. w 2018 r. wyniósł 196,2 mld USD. Aktywa Citigroup w 2018 r. wyniosły 1917 mld USD. Zysk netto firmy składał 18,05 mld USD, a przychód w 2018 r. przekroczyły 72 mld USD.

Akcje Citigroup Inc. są składnikiem wielu indeksów giełdowych: S&P 500, S&P 100, DJ US, DJ Global Titans i inne. Dzienny wolumen obrotu papierami wartościowymi Citigroup na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych wynosi około 20%.

Za pomocą platformy handlowej Maxitrade.com istnieje możliwość zakupu akcji Citigroup. Wartość jednej akcji Citigroup Inc. 30 lipca 2019 r. wynosiła 71 USD.

Analitycy rynku Forex twierdzą, że akcje Citigroup Inc. są w trybie stabilnego wzrostu, dynamika wahań cen jest nieznaczna. Papiery wartościowe Citigroup Inc. warto dodać do portfela inwestycyjnego.

Notowania akcji – aktualne kurs i wykres

Instrument Opis Spread Koszt
PetroRabigh Akcje PetroRabigh — kurs I wykresy 10 19.93
Citigroup Akcje Citigroup — kurs I wykresy 6 76.63
ExxonMobil Akcje ExxonMobil — kurs I wykresy 6 64.67
NIKE Akcje NIKE — kurs I wykresy 6 100.13
COCACOLA Akcje COCACOLA — kurs I wykresy 6 57.39
MICROSOFT Akcje MICROSOFT — kurs I wykresy 6 162.27
Chevron Akcje Chevron — kurs I wykresy 6 110.33
BankSaFrans Akcje BankSaFrans — kurs I wykresy 25 36.58
Facebook Akcje Facebook — kurs I wykresy 6 214.86
ArabBank Akcje ArabBank — kurs I wykresy 15 26.68
BHPBilliton Akcje BHPBilliton — kurs I wykresy 6 16.97
SaudiBriBank Akcje SaudiBriBank — kurs I wykresy 10 32.73
GenElectric Akcje GenElectric — kurs I wykresy 6 11.37
Iberdrola Akcje Iberdrola — kurs I wykresy 5 9.75
PacificSec Akcje PacificSec — kurs I wykresy 6 3.45
AMAZON Akcje Amazon — kurs I wykresy 24 1828.81
Gazprom Akcje Gazprom — kurs I wykresy 15 232.04
GOOGLE Akcje GOOGLE — kurs I wykresy 16 1433.29
DeutscheBank Akcje DeutscheBank — kurs I wykresy 6 8.46
SaudiElectric Akcje SaudiElectric — kurs I wykresy 15 19.73
Diseno Akcje Diseno — kurs I wykresy 30 30.36
ICBankChina Akcje ICBankChina — kurs I wykresy 6 5.65
SaudiInvBank Akcje SaudiInvBank — kurs I wykresy 47.3 17.53
Tesla Akcje Tesla — kurs I wykresy 15 558.06
Intel Akcje Intel — kurs I wykresy 6 65.63
Błąd
Wiadomość: