Chorwacja złożyła wniosek o dołączenie do strefy euro

123023

Oficjalne oświadczenie chorwackiego rządu o dołączeniu tego kraju do europejskiego mechanizmu kursu walutowego ERM-2 zostało zatwierdzone przez wszystkich ministrów finansów państw członkowskich strefy euro. W Chorwacji, która przystąpiła do Unii Europejskiej w 2013 r., ważna jest krajowa waluta kuna, której kurs wymiany wynosi obecnie 7,4 kun za 1 euro. Chorwacki bank centralny przeprowadził w tym roku ankietę wśród ludności kraju, która wykazała, że ​​52% Chorwatów uważa przejście kraju do euro za poprawne, podczas gdy 40% respondentów było przeciwnikami takiemu posunięciu. Przystąpienie Chorwacji do ERM-2 może nastąpić w przyszłym roku, po czym rozpocznie się udział Chorwacji w tym mechanizmie, który będzie trwał co najmniej trzy lata i dopiero wtedy kraj przejdzie na euro. W przypadku pozytywnej decyzji w tej sprawie Europejskiego Banku Centralnego i krajów strefy euro, waluta euro zostanie wdrożona przez Chorwację w 2023 roku.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: