Chiny przekroczyły swój plan tworzenia nowych miejsc pracy

126653

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku liczba nowych miejsc pracy w Chinach osiągnęła 99,7% planowanej rocznej liczby. Utworzono 10 mln 970 tys. miejsc. Dane są zgłaszane przez państwowe biuro informacji statystycznej.

We wrześniu stopa bezrobocia wśród mieszkańców miast w kraju utrzymała się na sierpniowym poziomie i wyniosła 5,2%. Stopa bezrobocia w grupie wiekowej od 25 do 59 lat wyniosła 4,6%, co wynika z danych dostarczonych przez Państwowe Biuro Statystyczne. Według szacunków średnia liczba godzin pracy w przedsiębiorstwach wyniosła 46,7 tygodniowo. Liczba pracowników migrujących z obszarów wiejskich wzrosła o 1,1% w porównaniu z tym samym miesiącem rok temu i wyniosła 183,36 mln osób, podano z w raporcie za trzy kwartały. Zgodnie z prognozą w 2019 r. bezrobocie wśród mieszkańców miast w Chinach będzie na poziomie 4,5%, znacznie przekraczając wskaźnik z poprzedniego roku, który wynosił 3,8%.

Do końca 2019 r. liczba nowych miejsc pracy wyniesie ponad 11 milionów. Za 2018 rok wartość ta osiągnęła 13,61 mln miejsc.

Błąd
Wiadomość: