Chińskie Ministerstwo Finansów spodziewa się cięć dochodów budżetowych w 2020 roku

130926

Ministerstwo Finansów Chin ogłosiło wzrost wydatków budżetu państwa w 2019 r. o 8,1% do 23,9 bln CNY. Dochody budżetowe wzrosły o 3,8% do 19 bln CNY. Stopa wzrostu dochodów podatkowych wyniosła 1%. Jednocześnie niepodatkowe dochody budżetowe wzrosły w 2019 r. o ponad 20%. Chińskie Ministerstwo Finansów spodziewa się, że w tym roku utrzyma się tendencja do zmniejszania wpływów podatkowych. Samorządy otrzymały prawo do emisji papierów wartościowych o łącznej wartości 1,3 bln CNY w 2020 r. Chiński rząd ma zatem nadzieję na stymulowanie wzrostu gospodarczego. W 2019 r. tempo wzrostu chińskiego produktu krajowego brutto spadło do minimum od 1990 r. wynosząc 6,1%. Niektórzy eksperci przewidują bardziej znaczące spowolnienie wzrostu gospodarczego w tym roku. Oprócz złożonych relacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, skutki wybuchu koronawirusa wywierają presję na chińską gospodarkę.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: