CHF/DKK - Swiss Franc do Danish Krone

Para walutowa frank szwajcarski i korona duńska jest instrumentem peryferyjnym związanym z lokalną sytuacją gospodarczą. Zwykle traderzy wykorzystują to narzędzie do zleceń długoterminowych, jako element dywersyfikacji portfela.

Ciekawostki

Frank Szwajcarski jest oficjalną walutą Szwajcarii i Liechtensteinu (CHF). Korona duńska znajduje się w obrocie w Danii, na Wyspach Owczych i na Grenlandii (DKK). Frank szwajcarski dzieli się na 100 rappenów (lub centymów). Korona duńska dzieli się na 100 ore.

Parę CHF / DKK ciężko nazwać tradycyjną. Oba kraje znajdują się niedaleko od siebie, mają małe terytorium i stosunkowo słabą gospodarkę z obrotem do 1 bln USD rocznie. Mimo to istnieją okoliczności, które sprawiają, że zarabianie na parze staje się bardzo opłacalne.

Korona duńska była przywiązana do euro, które kosztowało 7,46038 DKK za 1 EUR. A więc euro zawsze kosztuje tyle koron, z marżą 2,5%. Jeżeli byś chciał wymienić euro na korony, nie ma sensu czekać na wzrost kursu, ponieważ nigdy on nie nastąpi.

Dlaczego więc korona jest związana z euro? Historia się zaczyna w 1992 roku, z traktatu z Maastricht i powstania euro. Pakt o wspólnej walucie początkowo wymagał od wszystkich członków Unii Europejskiej (oprócz Wielkiej Brytanii), aby ci przystąpili do wymiany walut krajowych na euro. Jednak po referendum w czerwcu 1992 r. naród duński odrzucił propozycję. Wskutek tego Dania zachowała koronę.

Co dotyczy franka szwajcarskiego, waluta kraju jest związana jedynie z własną gospodarką krajową. Oznacza to, że wszelkie wahania euro otwierają korytarz handlowy i dają szansę na zarabianie.

Ponieważ Szwajcaria jest postrzegana przez większość inwestorów jako najlepsza opcja zabezpieczenia kapitału podczas kryzysów finansowych i niestabilnej geopolityki, para CHF / DKK może być dość interesująca. Na tle niestabilnego euro, skoków na rynkach ropy i towarów, frank zyskuje na sile. Korona podczas takich wydarzeń słabnie.

Jak handlować

Gospodarka Danii jest zróżnicowana i różnorodna, przy silnym uzależnieniu od zasobów ludzkich. Kraj ten ma jednak wiele cennych i znaczących zasobów naturalnych, takich jak studnie gazu i ropy naftowej na Morzu Północnym.

Nominalny PKB Danii znajduje się na 32 miejscu co do wielkości na świecie i wynosi 333 mld dolarów. Chociaż kraj nie ma ustalonego minimalnego poziomu płac, nadal pozostaje krajem o najniższym poziomie nierówności dochodowych na świecie, a stopa bezrobocia w kraju wynosi zaledwie 6,2%, czyli znacznie poniżej średniego poziomu w 11,2% w strefie euro.

Produkcja kooperacyjna ma w Danii dawną tradycję i zaangażowanych w ten styl produkcji jest kilka sektorów, w tym bankowość i budownictwo mieszkaniowe.

Główny eksport Danii obejmuje towary przemysłowe, które stanowią 73,3% całkowitego eksportu. Ponadto większość przypada na chemikalia i paliwo. Inne ważne towary eksportowe obejmują produkty rolne, mięso, ryby i produkty energetyczne.

Wartość całego eksportu towarów i usług stanowi ponad połowę PKB kraju. Dania prowadzi liberalną politykę handlową w UE, a poziom życia w tym kraju jest na jednym poziomie z innymi krajami Europy Zachodniej.

Największym nieeuropejskim partnerem handlowym Danii są Stany Zjednoczone, które stanowią około 5% całkowitego handlu Danii.

Wszystkie powyższe dowody wskazują tylko na to, że gospodarka kraju jest bardzo dobrze rozwinięta, podobnie jak Szwajcaria. Jednak przywiązanie waluty krajowej do euro z punktu widzenia tradingu anuluje wszystkie osiągnięcia w sektorze finansowym. Handel parą jest wyłącznie techniczny.

Traderzy zapewniają wsparcie pomiędzy 1,21 a 1,2250, a następnie sprzedają od 1,24 do 1,25. Zakres ten jednak się zmniejsza, ponieważ traderzy walczą o zysk. Takie fluktuacje można łatwo śledzić za pomocą wskaźników i pozwalają uzyskać 300-400 punktów zysku w perspektywie średnioterminowej.

Błąd
Wiadomość: