Centralny Bank Indii obniżył stopę procentową do minimum 9 lat

121718

Bank Rezerw Indii ustalił podstawową stopę procentową na poziomie 5,75% rocznie, obniżając ją do minimum w ciągu ostatnich 9 lat. W oświadczeniu indyjski regulator zauważył przejście do stymulującego kursu polityki pieniężnej. Prognoza ekonomistów dotycząca obniżki stóp o 0,25 pkt procentowego zbiegła się z decyzją banku centralnego. Indyjski bank centralny zgłosił również pogorszenie prognozy wzrostu PKB w bieżącym roku do 7%. Prognoza kwietniowa zakładała wzrost gospodarczy na poziomie 7,2%, które ukształtowały się w wyniku spadku z lutowej wartości w 7,4%. Wśród głównych czynników ryzyka dla indyjskiej gospodarki regulator określił osłabienie inwestycji i spowolnienie wydatków konsumpcyjnych. Inflacja pozostaje niska, nie osiągając docelowej wartości banku centralnego na poziomie 4%. W kwietniu, według oficjalnych danych, jej poziom wyniósł 2,9%.

Błąd
Wiadomość: