Centralny Bank Chin może zezwolić bankom obniżyć oprocentowanie depozytów

133025

Stymulowanie aktywności gospodarczej w Chinach wymaga od banków kraju rzeczywistej pomocy dla rządu. Dlatego Ludowy Bank Chin, w celu utrzymania rentowności swoich operacji, może pozwolić instytucjom finansowym na obniżenie oprocentowania depozytów, co nastąpi po raz pierwszy od 2015 r. Financial Times zauważa, że środki podjęte przez Bank Centralny USA i Europy w celu wsparcia gospodarki w kontekście pandemii koronawirusa były znacznie silniejsze niż działania Ludowego Banku Chin. Według ekspertów środki podejmowane przez chińskie instytucje finansowe w celu wspierania lokalnych firm negatywnie wpłyną na rentowność banków w tym roku. Obniżenie stawki depozytów terminowych, do której obecnie stosują się banki, po raz ostatni obserwowało się w 2015 r. Oczekuje się, że PBC w najbliższych dniach zdecyduje o kolejnej redukcji, która zwiększy różnicę między kosztem pożyczonych środków banków a ich wydatkami na spłatę odsetek od depozytów.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: