Centralny Bank Australii utrzymuje stopę procentową na poziomie 0,75%

127123

Central Bank of Australia poinformował, że zdecydował się na pozostawienie stopy kluczowej na poziomie 0,75%. Philip Lowe, szef banku centralnego, powiedział, że niskie stopy prawdopodobnie pozostaną też w przyszłości. Nie ma odpowiednich warunków dla ich wzrostu. Trudna sytuacja w gospodarce światowej, a także duża liczba wolnych mocy produkcyjnych w kraju, nie wymagają zmian w obecnej polityce Banku Centralnego. Zarząd banku jest jednak gotowy rozważyć obniżki stóp procentowych, jeśli będzie wymagać tego sytuacja w gospodarce kraju. Bank zamierza monitorować rozwój sytuacji w gospodarce kraju, a zwłaszcza na rynku pracy. RBA zrewidowała prognozę wzrostu produktu krajowego brutto w 2019 r. w dół. Teraz Bank Centralny spodziewa się, że australijska gospodarka wzrośnie o 2,25% wobec 2,5% zgodnie z wcześniej opublikowaną prognozą. Tempo wzrostu PKB kraju w wysokości 3% zostanie osiągnięte nie wcześniej niż w 2021 r. W ostatnich latach regulator często zmieniał swoje prognozy w związku ze słabym wzrostem płac i wysokim obciążeniem zadłużeń.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: