Centralny Bank Australii na lutowym posiedzeniu omówił kwestię obniżenia stóp

131275

Australijski Bank Centralny opublikował protokół z ostatniego spotkania, które odbyło się w lutym. Zgodnie z tym dokumentem uczestnicy spotkania omawiali kwestię dalszego obniżenia wskaźnika kluczowego. Doszli do wspólnej opinii, że kontynuacja łagodzenia ma sens tylko wtedy, gdy wskaźniki inflacji i zatrudnienia zbliżą się do wartości docelowych. Jednocześnie uczestnicy spotkania uważają, że utrzymanie polityki obniżania stawek wiąże się ze znacznym ryzykiem, które przekracza potencjalne korzyści. Zarząd Banku Rezerw Australii uważa, że ​​niskie stopy procentowe w tym kraju utrzymają się przez długi czas, ponieważ są one niezbędne do osiągnięcia celów związanych z inflacją i zatrudnieniem. Jednocześnie Bank Centralny nie wyklucza przyjęcia decyzji o kolejnej obniżce stopy bazowej, jeżeli tego wymagać będzie obecna sytuacja w gospodarce kraju. Centralny Bank Australii ogólnie jest optymistycznie nastawiony do perspektyw wzrostu gospodarczego. Oczekuje wzrostu inwestycji i budownictwa, a także wzrostu aktywności biznesowej w branży wydobywczej gospodarki kraju.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: