Brazylijski real spada na tle pogarszającej się sytuacji gospodarczej

128024

Brazylijski real spada przy ciągłym wzroście deficytu na rachunku bieżącym. Tempo wzrostu przekroczyło prognozy analityków. Deficyt na rachunku bieżącym Brazylii wynosi blisko 8 mld USD. Dla analityków było to zaskoczeniem. Zwracają jednak uwagę, że przyczyną obecnej sytuacji na rachunku bieżącym nie był wzrost importu, ale spadek eksportu. Najbardziej znacząca redukcja dostaw eksportowych wystąpiła w Argentynie. Ten kraj jest jednym z głównych partnerów handlowych Brazylii. W drugim kwartale gospodarka Brazylii znajdowała się w stanie recesji. Krajowa waluta spadła o ponad 8% od początku roku. Na gospodarkę wielu krajów świata negatywnie wpływa spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach, a także długi konflikt w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Gospodarka Brazylii nie jest wyjątkiem.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne XCritical.

 

Błąd
Wiadomość: