BofA w drugim kwartale zwiększył zysk netto o jedną trzecią

Bank of America w drugim kwartale zwiększył zysk netto o 33,3% w ujęciu rocznym do 6 miliardów 800 milionów dolarów. Zysk na akcję wynosił 63 centy, a eksperci oczekiwali 57 centów. Przychody banku wyniosły 22 miliardy 600 milionów dolarów, zmniejszając się o 1%. Analitycy oczekiwali przychodów na poziomie 22 miliardów 300 milionów dolarów. Wynik odsetkowy wzrósł o 6%. Przychody z operacji handlowych z akcjami wzrosły o 17%, z operacji z papierami wartościowymi o stałym dochodzie zmniejszyły się o 2%. Przychody oddziału pracującego z klientami prywatnymi wzrosły o 8%, firma zarządzająca państwem i inwestycje - o 1%. W tym samym czasie przychody z globalnej działalności bankowej spadły o 2%, a wzrost zysku wyniósł 16%. Bank odnotował wzrost wolumenu depozytów w bilansie o 3%, wolumen portfela kredytowego - o 5%.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: