BlackRock uważa ryzyko geopolityczne za jedno z głównych zagrożeń dla inwestorów ryzykownych aktywów w 2020 roku

129698

Międzynarodowa firma inwestycyjna BlackRock ostrzegła inwestorów w ryzykowne aktywa, że w 2020 r. ryzyko geopolityczne pozostaje jednym z głównych zagrożeń. Firma szczególnie wyróżnia napięcia na Bliskim Wschodzie, które powstały po śmierci irańskiego generała Qasima Suleimaniego. Jej eksperci uważają, że jeśli napięcia nasilą się w tym regionie lub w innych regionach, wówczas dynamika ryzykownych aktywów, a także stosunek do nich mogą ulec zmianie. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie może prowadzić do ataków na obiekty naftowe, co spowolni globalny wzrost i negatywnie wpłynie na rynki wschodzące. Firma uważa również protesty o nierówności za poważne ryzyko. Podano przykład negatywnego wpływu zamieszek w Ameryce Łacińskiej pod koniec 2019 r. na ceny obligacji. Według analityków BlackRock, osiągnięcie tymczasowej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami nie gwarantuje pełnego rozwiązania sporów handlowych między tymi krajami. Uważają również cyberbezpieczeństwo za poważne zagrożenie z powodu napięć między Stanami Zjednoczonymi i Koreą Północną, a także Iranem.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: