Bezrobocie w Szwajcarii pozostaje stabilne

129597

Według oficjalnych statystyk bezrobocie w grudniu pozostało na niezmienionym poziomie 2,3%. Wskaźnik został obliczony z uwzględnieniem czynnika sezonowego. Wyniki okazały się zgodne z oczekiwaniami analityków. Stopa bezrobocia bez korekty sezonowej wzrosła o 0,2 pkt procentowego do 2,5%. Całkowity wzrost liczby bezrobotnych Szwajcarów w grudniu wyniósł 10,9 tys. osób. Na dzień 31 grudnia liczba bezrobotnych w kraju wyniosła 117,3 tys. osób. Wśród młodych ludzi, w tym mieszkańców kraju w wieku od 15 do 24 lat, w grudniu bezrobocie wzrosło o 0,1 pkt procentowy do 2,4%. Wskaźnik szacujący bezrobocie w Szwajcarii w całym 2019 r. spadł do 2,3% z 2,5% w poprzednim roku. Ponadto wśród młodej populacji kraju roczne bezrobocie spadło z 2,5% do 2,2%. Eksperci zauważają, że bezrobocie w Szwajcarii wykazuje pozytywny trend, pomimo słabego wzrostu gospodarczego.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: