Banki USA zwiększyły zysk netto o 8,7% w pierwszym kwartale

121330

W pierwszym kwartale banki USA zwiększyły skumulowany zysk netto o 8,7% w ujęciu rocznym, do 60,7 mld dolarów. Dane te są zgłaszane przez Federal Deposit Insurance Corporation. Spośród 5 tys. 362 amerykańskich instytucji finansowych, których wypowiedzi zostały przeanalizowane, ponad dwie trzecie wskazywało na wzrost zysków. Udział nierentownych banków był poniżej 4%. W okresie sprawozdawczym dochód odsetkowy banków wyniósł 139,9 mld dolarów, wzrastając o 6% w ciągu roku. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,42% wobec 3,32% rok wcześniej. Odnotowano również wzrost średniej stopy zwrotu z aktywów banków do 1,35% z 1,28%. Sprawozdawczość banków wskazywała na roczny wzrost całkowitych wolumenów kredytów w ich bilansach. Liczba ta wzrosła o 4,1%. Pod koniec kwartału w kraju odnotowano 59 problemowych banków, co jest najniższą wartością od pierwszego kwartału 2007 roku.

Wiadomości mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta lub polecenie do dokonania określonych transakcji na rynkach finansowych i towarowych.
Błąd
Wiadomość: