Bank Turcji utrzyma politykę agresywnych obniżek stóp procentowych

131251

Reuters przeprowadził ankietę, wyniki której pokazały, że większość ekonomistów oczekuje utrzymania  agresywnych obniżek kluczowej stopy przez Bank Turcji. Ich zdaniem na kolejnym spotkaniu Banku Centralncego Turcji, które odbędzie się 19 lutego, zostanie podjęta decyzja o obniżeniu stopy o 50 pkt bazowych do 10,75%. Jeśli tak się stanie, cykl łagodzenia DCT będzie składał się z sześciu kolejnych obniżek stóp. Jednocześnie uczestnicy badania zauważyli, że trudno będzie podjąć decyzję o obniżeniu wskaźnika na lutowym posiedzeniu. Od początku tego roku krajowa waluta kraju w stosunku do dolara amerykańskiego spadła już o 1,6%. Tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w Turcji pozostaje wysokie. Po niewielkim spadku inflacji w ubiegłym roku w ciągu ostatnich trzech miesięcy obserwowano jej wzrost. W styczniu inflacja w Turcji wzrosła do 12,15%, podczas gdy docelowa wartość składa 5%.

Informacje zostały dostarczone przez centrum analityczne xCritical.

Błąd
Wiadomość: