Bank Światowy obniżył prognozę światowego wzrostu gospodarczego na 2019 rok

121685

Prognoza Banku Światowego dotycząca wzrostu globalnej gospodarki w bieżącym roku jest  niższa z powodu słabszego wzrostu handlu i mniejszych przepływów inwestycyjnych w świecie. Eksperci bankowi oczekują obecnie, że światowa gospodarka wzrośnie o 2,6%, a nie o 2,9%, jak wcześniej przewidywano. Zwracają uwagę, że w tym roku wzrost będzie minimalny od 2016 roku. Ich niepokój jest spowodowany eskalacją konfliktu handlowego między dużymi krajami, a także spadkiem zaufania przedsiębiorców. Według szacunków banku w 2020 r. powinniśmy oczekiwać przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 2,7%. Prognoza wzrostu handlu w 2019 r. została obniżona z 3,6% do 2,6%, co jest najniższym poziomem od globalnego kryzysu finansowego. Nowa prognoza Banku Światowego wskazuje, że gospodarka europejska rozwija się wolniej niż oczekiwano, a na rynkach wschodzących obserwują się zawirowania finansowe.

Błąd
Wiadomość: